درخواست اسرائیل برای عملیات مشترک با ساواک


1425 بازدید

درخواست اسرائیل برای عملیات مشترک با ساواک
سند زیر از تلاش رژیم صهیونیستی برای همکاری اطلاعاتی برون مرزی با ساواک حکایت دارد.