نیمه‌افراشته‌شدن پرچم سازمان ملل به مناسبت ارتحال امام خمینی


روزنامه اطلاعات؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۸

«نیویورک- خبرگزاری فرانسه: به مناسبت ارتحال امام خمینی، پرچم سازمان ملل متحد به مدت ۲۴ ساعت بر فراز ساختمان این سازمان به حال نیمه‌افراشته درآمد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، فرانسوا جیولیانی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: این تصمیم توسط اداره تشریفات سازمان اتخاذ شده است.»


نیمه‌افراشته‌شدن پرچم سازمان ملل به مناسبت ارتحال امام خمینی