مصاحبه امام خمینی با خبرگزاری آسوشیتدپرس

دریاره دولت نظامی ازهاری, قرارداد کمپ دیوید


 دریاره دولت نظامی ازهاری, قرارداد کمپ دیوید

تاریخ: 16/08/1357
محل: پاریس، نوفل‌لوشاتو
موضوع:دولت نظامی ازهاری ـ قرارداد کمپ دیوید
مناسبت:مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی خبرگزاری آسوشیتدپرس
سؤال:[نظر شما دربارۀ دولت نظامی که شاه منصوب کرده است چیست؟]
جواب:توطئۀ جدید شاه یعنی انتصاب دولت نظامی برای کشتار بیشتر و تسلیم مردم ایران است، که نه تنها راه برای شاه نیست، بلکه هم شاه و هم حامیان وی را در بن‌بست بدتری قرار می‌دهد.
ــ[آیا انتصاب این دولت، سقوط و سرنگونی رژیم فعلی را آسانتر و یا مشکلتر می‌کند؟]
ــآنچه مسلم است سرنگونی رژیم را قطعیتر می‌کند.
ــ[آیا بین رهبران مخالفان سیاسی که شما از بدو ورودتان به فرانسه با آنان تماس داشته‌اید، اجماع وجود دارد؟]
ــمن همیشه به همۀ افراد و سران قوم توصیه کرده‌ام که از خواست ملت که سرنگونی رژیم شاه است منحرف نشوند.
ــ[با توجه به اینکه بعضی از این رهبران خواستار رژیم غیر دینی هستند، که در تناقض است با اصول اسلامی که شما از آن دفاع می‌کنید، آیا فکر می‌کنید زمینۀ تفاهمی بین شما و آنها وجود دارد؟]
ــدر نهضت مقدس اسلامی ایران، جایی برای اینگونه افراد نیست.
ــ[دربارۀ کوشش شاه برای اینکه زندگی عمومی را با بعضی از جنبه‌های نوگرایی غربی منطبق کند، چه نظری دارید؟]
ــاصولاً رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران، از هر گونه نوگرایی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ورشکستگی اقتصادی ایران از دلایل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.
ــ[آیا شما از یک حکومت مارکسیستی طرفدار روس که از یک کودتا سر برآورد حمایت
خواهید کرد؟]
ــنهضت اسلامی بپاخاستۀ ایران، محلی برای چنین امری نگذاشته است و ما با چنین دسیسه‌هایی، همان عملی را خواهیم کرد که با رژیم کنونی شاه.
ــ[به نظر شما سیاست ایران از این هنگام به بعد دربارۀ وضعیت خاورمیانه چه باید باشد؟]
ــآنچه مسلم است ما ژاندارم منطقه نخواهیم بود.
ــ[شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامۀ «کمپ‌دیوید» [1]مخالفت می‌کنید؟]
ــموافقتنامۀ «کمپ‌دیوید» و نظایر آن، توطئه‌هایی برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را به نفع اسرائیل و به ضرر اعراب و فلسطینی‌ها تغییر داده است. چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.
ــ[به نظر شما، ایران باید از نفت خود برای هدفهای سیاسی استفاده کند و احتمالاً صدور نفت را به طرف کشورهای غربی در صورت یک زد و خورد محتمل میان کشورهای غربی و دنیای اسلام یا عرب قطع کند؟]
ــدر تمام زمینه‌ها، ما در جهت منافع مردم خود گام برمی‌داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان باشد عمل می‌کنیم.
ــ[آیا فکر می‌کنید که بعد از سقوط رژیم فعلی، شخصاً نقشی در حکومت جدید به عهده بگیرید؟]
ــخیر، نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد.
1-  قرارداد کمپ‌دیوید، با حضور جیمی کارتر رئیس جمهوری امریکا بین مناخیم‌بگین (نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس) و انورسادات (رئیس رژیم حاکم بر مصر) انعقاد یافت. طبق این قرارداد رژیم اسرائیل از سوی مصر به رسمیت شناخته شد. قرارداد کمپ‌دیوید با مخالفت کلیۀ مسلمین جهان روبه‌رو شد و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی، رابطۀ خود را با مصر قطع کردند.  


http://www.imam-khomeini.ir/fa/1029/