نیم نگاهی به حادثه هفدهم خرداد 1354 قم


نیم نگاهی به حادثه هفدهم خرداد 1354 قم

روز هفدهم خرداد 1354 مأموران رژیم شاه با یورش به داخل مدرسه فیضیه قم به ضرب و جرح طلاب محبوس شده پرداختند و تعدادی از آنان را مجروح و تعدادی را نیز دستگیر کردند. پس از این واقعه مدرسه فیضیه نیز به مدت نامعلومی تعطیل شد.
در روز پانزدهم خرداد 1354جمع کثیری از مردم برای زیارت به قم آمده بودند و مدرسه فیضیه مرکز تظاهرات شده بود که تا 16 خرداد ادامه یافت و آنگاه به محاصره نیروی پلیس و ساواک درآمد و آب و برق و رفت و آمد به مدرسه قطع گردید. روز 17 خرداد 300 نفر کماندو به کمک آمدند. خیابانهای اصلی قم به وسیله مأمورین اشغال شد و کماندوها با سرنیزه، چماق و باتون به مدرسه ریختند و هجوم سال 1342 را تجدید کردند. آنان حدود 500 نفر را نیز دستگیر کردند. بعد از انتقال این عده به زندان اوین و انجام برنامه شکنجه علیه آنان حدود 200 نفر را آزاد کردند. 200 نفر را به سربازی فرستادند و یکصد نفر را به زندانهای 3 تا 15 سال محکوم ساختند و روزنامه ها بعد از 48 ساعت برابر دستور سازمان امنیت نوشتند نقابداران در قم بلوا کردند و نوشتند عوامل ارتجاع سیاه و سرخ در لباس روحانیت و با شعارهای کمونیستی آشوب به پا کرده مقادیری مواد منفجره و نشریات مضره در اتاقهایشان کشف و ضبط گردید. اما امام خمینی با صدور اعلامیه ای حرکت طلاب را به قیام 15 خرداد 1342 پیوند زد و نیرنگ عمال حکومت را افشا نمود.


سیدجلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران،دفتر انتشارات اسلامی، 1387، ج 2، ص 294).