واکنش آیت‌الله فلسفی در مقابل توهین روزنامه اطلاعات به امام خمینی


2869 بازدید

گزارش درباره: تحریکات شیخ محمد تقى فلسفى واعظ
از: بخش 312 تاریخ 21/10/56
محترما باستحضار میرساند .
سید عبدالرضا حجازى تلفنى گزارش میدهد که متعاقب درج مقاله در مورد خمینى در روزنامه اطلاعات1 و بروز تظاهرات در شهرستان قم، کوششهائى براى توسعه آشوب صورت میگردد . از جمله فلسفى واعظ با دعوت از تعدادى از وعاظ تهران از ساعت 1000 روز جارى (21/10/36) جلسه‌اى در منزل خود تشکیل و با اظهار این نکته که بروحانیت توهین شده، بوعاظ شرکت کننده یادآور شده است که باید در این مورد عکس‌العمل نشان دهند . براى این منظور باید ابتدا آهنگ حرکت این باشد که مسئله آزادى زنان و اصلاحات ارضى و حمله بدولت را از موضوع مقاله منـدرج در روزنامـه اطلاعات جدا کنیم و فقط تکیه خود را بر تقبیح روزنامه اطلاعات و مقاله مندرج در آن و تجلیل از شخصیت خمینى قرار دهیم . فلسفى بوعاظ مخاطب خود تأکید نموده که از همین امشب بر مبناى این تصمیم کار خود را شروع کنند ضمنا حجازى اضافه نمود که آمد و شدهائى بین قم و تهران انجام شده و کوشش میشود که بازار تهران بحمایت از حوادث قم تعطیل شود . مراتب جهت استحضار بعرض رسید .
محترما اقدام شده بایگانى شود جهانبخش 5/11بعرض میرسد ثابتى 22/10/36
از نظر دایره بررسى بهره‌بردارى شد . براى مراقبت باستحضار ریاست دایره ایفاد گردد
24/10/36آقاى جهانبخش ـ دایره بررسى کماکان از او مراقبت و بررسى شود 22/10
1 ـ مقاله رشیدى مطلق در پى شهادت حاج آقا مصطفى خمینى و برگزارى مجالس ختم هفته و چهلم در سراسر ایران، رژیم شاه در یک اقدام انفعالى در 17 دى 1356 مقاله‌اى با نام مستعار احمد رشیدى مطلق در روزنامه اطلاعات انتشار داد. در پى چاپ این مقاله توهین آمیز شهر قم حالتى غیر عادى به خود گرفت و فرداى آن روز بازار و شهر قم و درسهاى حوزه علمیه یکپارچه تعطیل شد و سیل جمعیت به خانه مراجع و مدرسین حوزه هجوم برده و از آنان خواستند که در مقابل این دهن‌کجى رژیم عکس العمل نشان دهند. با حمله پلیس تظاهرات روز اول را متفرق کرد. در روز 19 دى نیز راهپیمایى آرام طلاب و مردم ادامه یافت.بعد از ظهر روز 19 دى ماه، راهپیمایان در منزل و کوچه‌هاى اطراف منزل آیت‌اللّه‌ حسین نورى واقع در خیابان صفائیه خیابان بیگدلى اجتماع کردند. ایشان طى سخنانى به سیاستهاى رژیم حمله کردند و با تجلیل از شخصیت امام (ره) و قیام 15 خرداد و وقایع بعد از آن تاکید کردند که قیام مردم در حمایت از نهضت امام تا پیروزى نهائى ادامه خواهد یافت. به هنگام بازگشت جمعیت، در میدان شهداء (چهارراه فاطمى) مأموران مسلح رژیم با ایجاد درگیرى ساختگى به روى راه‌پیمایان آتش گشودند، تظاهرات به خیابانهاى اطراف و مدرسه حجتیه قم کشیده شد. صداى رگبار مسلسلهاى مأموران و شعار «درود بر خمینى» و «مرگ بر این سلسله پهلوى» تا ساعاتى از نیمه شب به‌گوش مى‌رسید. در این حادثه چند تن از طلاب و دانش آموزان شهید و گروهى مجروح شدند و ... (کوثر «مجموع سخنرانیهاى حضرت امام، ج 1، ص 320)
 

 


واکنش آیت‌الله فلسفی در مقابل توهین روزنامه اطلاعات به امام خمینی