انتشار ویژه نامه الکترونیکی «بد عهدی آمریکا»


3317 بازدید

مرکز اسناد انقلاب اسلامی ویژه نامه الکترونیکی «بد عهدی آمریکا» را با رویکرد بررسی بدعهدی آمریکا در طول تاریخ منتشر کرد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ جهان مملو از شواهدی است که بازگو کننده بدعهدی آمریکا به سایر کشورهاست و شواهد تاریخی به خوبی نشان می دهد، ایالات متحده هیچ التزامی نسبت به انجام تعهدات خود ندارد و خود را مقید به وفای به عهد حتی نسبت به متحدانش نمی بیند.

بر همین اساس ویژه نامه الکترونیکی «بد عهدی آمریکا» به بررسی سوابق می پردازد.

در این پرونده، حجت الاسلام روح الله حسینیان در یادداشتی در چهار بخش به بررسی ماهیت نظام سیاسی، ساختار نظامی گری، ساختار سرمایه داری و سیاست های امپریالیستی آمریکا می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که چرا نمی توان به آمریکا اعتماد کرد؟

در بخشی از این ویژه نامه، یعقوب توکلی کارشناس و پژوهشگر حوزه تاریخ به بررسی بد عهدی های آمریکا به متحدانش و سوابق خیانت های آمریکا می پردازد.

وی در این پرونده از بدعهدی آمریکا با دولت موقت در موضوع فروش تسلیحات نظامی پرده برمی دارد.

در بخش های دیگر این ویژه نامه گزارش هایی با عناوین «بازخوانی خیانت نفتی آمریکا به ایران و انگلیس »، «16 شاهد تاریخی از خیانت های آمریکا به هم پیمانانش»، « سلسله بدعهدی های آمریکا به مصدق»، «9 شاهد تاریخی از خیانت های آمریکا به ایران» و «تجهیز رژیم پهلوی به سلاح هسته ای توسط آمریکا» منتشر شده است.

لینک ویژه نامه یاد شده در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در دسترس است.


ایرنا