کاخ صاحبقرانیه تهران


1599 بازدید

این‌ کاخ‌ در دوره‌ فتحعلی‌ شاه‌ و در میان‌ یکی‌ از کاخ‌های‌ مجموعه‌ نیاوران‌، در شمال‌شرقی‌ تهران‌ ساخته‌ شد. از قسمت‌های‌ مختلف‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ حوض‌ خانه‌، کرسی‌ خانه‌، تالار جهان‌ نما و تالارآیینه‌ اشاره‌ کرد که‌ با تابلوهای‌ نقاشی‌ گران‌بها و اشیای‌ بسیار نفیس‌ تزیین‌ شده‌اند.