پایان فهرست‌نویسی اسناد انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی


1919 بازدید

 پایان فهرست‌نویسی اسناد انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

 به نقل از روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، زهرا غلامحسین‌پور کارشناس اسناد با اعلام این خبر گفت: فهرست‌نویسی همه اسناد انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در فاصله زمانی یک‌ماهه با همکاری علی ططری به پایان رسید. 

وی افزود: این فهرست مربوط به دفتر چهارم فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی است، که  در ادامه سه دفتر قبلی از ادوار هجدهم تا بیست و چهارم را درمی‌گیرد. 

غلامحسین‌پور همچنین بیان کرد: تاکنون حدود یک سوم از اسناد انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی نیز فهرست شده است. 

وی یادآور شد: این اسناد مانند اسناد ادوار گذشته مجلس شورای ملی، مشتمل بر صورت‌جلسه‌‌های انتخابات، دست‌خط‌های برخی نمایندگان، اوراق باطله و تعرفه‌‌های رأی، تلگراف‌‌ها و نامه‌‌های مربوط به انتخابات، حوزه‌‌های انتخابیه، ناظران، میزان آراء کاندیدها، افراد واجد شرایط، تقلب در انتخابات و افراد ذی‌نفوذ است که می‌‌تواند اسناد قابل توجهی برای پژوهشگران و علاقمندان حوزه تاریخ پارلمان فراهم آورد.


ایبنا