پخش تصاویر امام خمینی در مساجد، مغازه‌ها، بازارها، خیابانها و معابر


2030 بازدید

موضوع: حوادث ایام عزادارى

تاریخ 16/3/42
دو سخنرانى شیخ محمدتقى فلسفى در مسجد ترکها در روزهاى یکشنبه و دوشنبه هفته جارى با انتشار اعلامیه خمینى- عکسهاى متعدد و فراوان او در پایتخت و شعارهاى کنایه‌دارى که بر علیه شاه «بنام یزیـد» و «دستگاههـاى یزیـدى» و «مریدان‌یزیـد» میداد عکس‌العمل بسیار بدى در بیـن تـوده مردم داشت. حملات دسته روحانیون و ملایان در روى منابر بر علیه شاه و دولـت حیثیـت دستگاه‌هاى دولتى را پائین آورده و اگر حملات دستـه جمعـى ملاهــا و دستگاههاى روحانى در دو ماهه محرم و صفر ادامه یابد یقینا سبب تهییج افکار عمومى‌خواهد شد و بتدریج نفوذ معنوى روحانیون و ملاها زیاد شده تا جائیکه نفوذ کلام واثر اعلامیه و یا نشریات آنها حوادثى نظیر آنچه در مشروطیت ایران میگذشت بوجود آورد.

در روز11 و 12 محرم حداقل یکصدهزار نفرنطق فلسفى را گوش داده‌اند اگر موعظه ملاها در مساجد ختم باشد خطرش کمتر از موعظه بر بالاى منابر ایام سوگواریست زیرا در آنجا طرف کلام وعاظ طبقات دوم و اول است ولى در روى منابر سوگوارى طرف مردم «عوام» و هیجان افکار آنها کنترلش مشکل است. عدم حضور شیخ حسنعلى راشد1 در مسجد ترکها بعلت اینکه چندى قبل در حضور اعلیحضرت شاه در مسجد سپهسالار حضور یافته و با نظرات دولت درباره 6 ماده رفراندم موافقت کرده و همچنین دعوت از فلسفى‌براى وعظ در روزهاى دهه اول محرم ضربه دیگرى بر نفوذ شاه و دولت در دستگاه روحانیون و وعاظ است. در این ده روز اکثر از وعاظى که طرفدار دولت بودند و یا کمتر بمخالفت علنى بر علیه مقام سلطنت و دولت میپرداختند از اینکه حتى «راشد» هم بعلت نزدیکى با شاه و دولت به مجالس وعظ دعوت نمیشوند بوحشت افتاده و براى اینکه بدسته مخالف اهل دین و علم منصوب نشوند رویه موافقت با دسته «خمینى» پیش گرفته‌اند. پخـش عکسهـاى متعـدد آیت‌اله خمینى در مساجد، منابـر و بخصـوص پشـت شیشه مغازه‌ها و ویترینهاى دکاکین بازار و مغازه‌هاى خیابانها و معابر یکى دیگر از نشانه پیروزى روحانیون مخالف شاه و دولت است در حالیکه کلانتریها و رؤساى هر کلانترى میتوانستند شخصا و بدون هیاهو و جنجال بهر یک از مغازه‌ها و دکاکینى که عکس ملاهاى مخالف شاه و دولت دارند آنها را وادار به برداشتن عکسهـابنماینــد. پخـش برنامه‌هاى متعدد مذهبى و بخصوصى نوحه‌خوانى «کواصغرم - کواکبرم » و سینه‌زنى و دم گرفتن که ازرادیو ایران پخش میشد در دو طبقه خرافاتى و روشنفکر هر دو عکس‌العمل داشت. دسته خرافاتى پس از شنیدن این‌برنامه رادیو ایران آنرا نشانه ترس و ضعف دولت در برابر روحانیون دانسته و دستجات روشنفکران نیز دولت رامسخره کرده و آنها هم پخش این برنامه را دلیل ترس دستگاههاى دولتى دانستند از همه مهمتر اینکه ممکن است‌در آتیه ملاها و روحانیون عدم پخش «نوحه‌خوانى- سینه‌زنى و دم گرفتن دسته جمعى»از رادیو ایران را بهانه بر ضد دولت بدانند. بهرحال پخش این برنامه یک بدعت‌تازه و زشت تلقى شده است.

مصاحبه‌اى که مجله روشنفکر باشریعت سنگلجى درباره روضه‌خوانى و سینه‌زنى روز 16 خرداد 1342 درسرتاسر کشور پخش خواهد شد جواب بسیار خوبى به ملاهاى طرفدار خرافات و بخصوص مخالفین دولت است بنظر میرسد اگر این مصاحبه را در کیهان (نه اطلاعات) عینا پخش کنند اثر فوق‌العاده خواهد داشت. اگر در روزنامه اطلاعات و کیهان هر دو با هم پخش شود و یا اطلاعات بتنهائى آنرا نقل کند اثر عالى آن در [طبقه] روشنفکر از بین میرود و آنرا مصاحبه دستورى و (زورى) میدانند در حالیکه اگر کیهان (که دسته مخالف دولت بیشتر آنرا میخوانند و بدولت هم چسبندگى کمتر دارد) عینا آنرا نقل و مقدمه کوتاهى در دو خط درباره اهمیت متن مصاحبه نقل کنندهم عده زیادترى آنرامیخوانند و هم نفوذش بهتر خواهد بود پخش اظهارات فلسفى در روز 10 محرم از مسجد ترکها و تهدیدیکه بادامه فعالیت ضد دولتى بعد از خاتمه دو ماهه محرم و صفر کرد قابل توجه است.

او توصیه میکرد که در انتخابات (گرچه قلابى است) مبارزه کنند و شعار آزادى و حق گرفتنى است و نه دادنى میداد شعار سینه‌زنها هم در محلات وسط شهر (حسین در راه‌آزادى شهید شد) بود.

شیخ محمدتقى فلسفى روز نهم محرم این ده ماده را بربالاى منبر در مسجد ترکها خواند و از مردم تأئید خواست که همه صحیح است گفتند.

1ـ چرا در تنظیم آئین‌نامه‌هاى دولتى مراعات موازین شرعیه را نمیکنند.

2ـ چرا نظریه مراجع تقلید را در جراید و رادیو منعکس نمیکنند.

3ـ مردم نظریه علماء را چاپ کرده‌اند چرا دولت اجاره پخش آنرا نمیدهد.

4ـ چرا جوانان و مسلمانان را بجرم پخش نظریه علما زندانى کرده و شکنجه میدهند.

5ـ مدرسه فیضیه ویران و طلاب را کتک زده‌اند.

6ـ طلاب مریض که دست و کمر آنها شکسته و گچ گرفته بودند از بیمارستانهاى قم اخراج کرده‌اند.

7ـ در روز2 فروردین روز قتل امام جعفر [صادق (ع) ]تا دوروز طلاب و اهل علم را نمیگذاشتند سوار اتوبوس و سوارى کنند.

8ـ بازاریان تهران که بعنوان مخالفت با دولت دکانهاى خود را بسته بودند تا سه روز نگذاشتند دکانهاى خود را باز کنند.

9ـ در ایام عاشورا از انعقاد مجالس دینى خودارى میکردند.

10ـ عده از مجرمین (منظور اعضاء جبهه ملى است) را بدون علت و بعنوان زندانى سیاسى محبوس کرده و مقدرات زن و بچه آنها معلوم نیست و اجازه ملاقات نمیدهند.

1 ـ حجه‌الاسلام حسینعلى راشد از گویندگان سرشناس کشور بود. وى در سال 1284 شمسى در تربت حیدریه به دنیا آمد. چندین سال در خراسان و اصفهان از محضر اساتیدى چون ادیب نیشابورى، میرزا محمد باقر مدرس رضوى، حاج شیخ حسن برسى، آقا بزرگ شهیدى حکیم، میرزا احمد آقا زاده، حاج آقا حسین قمى و آقا میرزا مهدى اصفهانى، کسب فیض کرد و چند سال نیز در مدرسه سپهسالار و دانشکده معقول (الهیات) دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از سال 1320 شمسى سخنرانى‌هاى مذهبى و عمدتا اخلاقى او از رادیو پخش مى‌شد. وى در هفتم آبان 1359 شمسى در سن 75 سالگى در تهران درگذشت. ر. ک : خاطرات و مبارزات حجت ‌الاسلام فلسفى، ص 121.
 

 


 پخش تصاویر امام خمینی در مساجد، مغازه‌ها، بازارها، خیابانها و معابر