شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل


2750 بازدید

شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل26 مهرماه ۱۳۵۹