درخواست موساد برای بازدید از جزیره خارک


1618 بازدید

درخواست موساد برای بازدید از جزیره خارک
تاریخ: 9/3/1352
گزارش
به عرض می‌رساند:
منظور: استحضار تیمسار ریاست ساواک و صدور اوامر.
پیشینه: در تاریخ 5/3/52 آقای بهار رابط سرویس اسرائیل در تهران ضمن ارسال نامه‌ای که اصل و ترجمه آن به شرح صفحه مقابل می‌باشد اعلام نموده که سرتیپ اکوتیل آدام مدیرکل جمع‌آوری اطلاعات خارجی سرویس اسرائیل که به جای سرهنگ وردی منصوب گردیده در تاریخ (29/3/73) برابر با 8/3/52 به منظور آگاهی از نحوه کار در پایگاه جنوب به ایران مسافرت می‌نماید و تقاضا نموده که ضمن مسافرت به جنوب از جزیره خارک نیز بازدید به عمل آورده و در مدت اقامت در تهران در صورت اجازه حضور تیمسار ریاست ساواک نیز شرفیاب گردد.
اقدامات انجام شده:
در مورد مسافرت سرتیپ آدام به ایران گزارشی به عرض تیمسار قائم‌مقام ساواک رسید که پی‌نوشت فرمودند: «در مورد آمدن به ایران و بازدید از پایگاه جنوب موافقت می‌شود.»
در مورد بازدید از جزیره خارک به چه منظور است؟ در هر صورت چون وقت هست پس از مراجعت از حضور تیمسار ریاست ساواک کسب دستور شود. (به شرح پیوست تقدیمی الف)
بررسی. نظریه. پیشنهاد:
با عرض مراتب فوق مستدعیست اوامر عالی را در مورد مسافرت سرتیپ آدام در معیت معاون اداره کل دوم به جزیره خارک و همچنین شرفیابی نامبرده به حضور تیمسار ریاست ساواک را امر به ابلاغ فرمایند. پ م
اداره کل دوم
با انجام برنامه‌ها و مسافرت به خارک (با توضیحاتی که مدیرکل اداره دوم دادند) موافقت می‌شود. ترتیب شرفیابی حضور تیمسار ریاست ساواک را برای روزهای 6 و 7 ژوئن بگذارید که پس از کسب اجازه و دستور به هر ترتیبی مقرر فرمودند اقدام شود. 8/3/52