گزارش ساواک از امیر توکل کامبوزیا


گزارش ساواک از امیر توکل کامبوزیا

موضوع : امیرتوکل کامبوزیا

تاریخ سند: 31 شهریور 1346


موضوع : امیرتوکل کامبوزیا


متن سند:

شماره : 425 /11 ه در تاریخ 3 /3 /46 با امیرتوکل کامبوزیا ملاقات نمودم چون نامبرده تنفر شدیدی نسبت به قوم یهود دارد و از ناصر و سیاست او حمایت و جانبداری می کند و موضوع اعراب و اسرائیل مسئله روز می باشد بلا مقدمه به شرح زیر شروع به صحبت نمود.
از مطالب جراید و دستگاه تبلیغاتی ایران سخت عصبانی و متنفرم زیرا جعل در واقعت نموده و حقایق را به عکس منتشر کرده اند زیرا شاهنشاه آریامهر و دولت ایران یهودی و دست نشانده یهود می باشند ایشان کتبی را به زبان فرانسه در مورد سیاست یهود نوشته بودند در آورد و قرائت و معنی نمود شاهنشاه یهود مسلک با تصویب قوانینی به نام انقلاب در واقع اجرای دستورات یهود زنها را علنا فاحشه و املاک را تقسیم کرده خمینی و امثال او را که مسلمان هستند تبعید کرده است جمال عبدالناصر که رهبر عالم اسلام است در جنگ اخیر فاتح شد و وضع مستحکم تری پیدا کرده منتها دستگاه تبلیغاتی ایران جعل در اخبار کرده است.
1 برای روشن شدن واقعیت به صدای پیک ایران گوش کنید من سیاست مصر، چین کمونیست و شوروی را می ستایم ایران به قصد تفرقه اندازی به اردن و عراق کمک کرد ولی با مخالفت مردم اردن و عراق مواجهه شد ایران به اسرائیل هم مسلک خود کمک شایان کرده است به شما قول می دهم که جنگ سوم به زودی شروع خواهد شد.
من هیچ وقت زیربار یهود نمی روم و از کسی ترسی ندارم.
ملاحظات رئیس بخش امنیت داخلی.
1ـ نامبرده فوق که به نام استاد کامبوزیا معروف و در اکثر مجالس و محافل مطالب فوق را تکرار کرده و علنا از سیاست ناصر و کشورهای کمونیستی طرفداری می نماید و چون سخنور ورزیده مسلطی است شنونده را تحت تأثیر سخنان خود قرار می دهد.
2ـ بنا به اظهار منبع چند نفر از دانش آموزان زاهدان روزها در کلاته (مزرعه) نامبرده اجتماع و وی آنها را در کتابخانه جمع و سخنرانی می کند.
3ـ به منبع آموزش داده شد که بیشتر با وی تماس حاصل نماید تا در صورتی که فعالیتی پنهانی دارد روشن و معلوم گردد.
31 /3 /46 رستم آقای فلک فرسا خلاصه گزارشی از سابقه وی تهیه و نظر بدهید که نامبرده را احضار و تذکرات شدیدی در این زمینه به وی داده شود و چنانچه مصاحبه ای که با وی به عمل نیاید گزارش واصله را تایید نموده نسبت به تعقیب وی اقدام گردد.
6 /4 /46 چون نامبرده بالا این مطالب را فقط در حضور منبع اظهار داشته در صورت احضار و تذکر مسلما منبع شناخته خواهد شد و در نتیجه لطمه به حفاظت عملیات وارد خواهد آمد لذا بهتر است کماکان تحت نظر و مراقبت مامورین ساواک زاهدان باشد تا چنانچه در این مقوله بین عده ای اظهاراتی نمود و اقدامات حادتری به عمل آورد نسبت به تعقیب قانونی وی اقدام گردد.
فلک فرسا

توضیحات سند:

1ـ رژیم اشغالگر قدس در اجرای برنامه توسعه طلبانه و آرمان شوم (نیل تا فرات) و با حمایت آمریکا در خرداد 1346 حمله گسترده و همه جانبه خود را به کشورهای عربی و از جمله مصر، سوریه و اردن آغاز کرد و طی شش روز جنگ با استفاده از امکانات نظامی خود خاورمیانه عربی را با جنگی فراگیر روبرو کرد.
انگیزه اصلی اسرائیل از این جنگ، نیل به اهداف از قبل تعیین شده، صهیونیسم بین الملل و در هم شکستن مقاومت جهان عرب به رهبری جمال عبدالناصر بود.
در این میان حکومت محمدرضا شاه و مطبوعات وابسته به آن به صورت های مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات رژیم اسرائیل حمایت می نمودند.
برای کسب اطلاع بیشتر از این نوع حمایت ها رجوع کنید به مرکز بررسی اسناد تاریخی، مطبوعات عصر پهلوی (روزنامه آیندگان) تهران : مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1382 و همچنین مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی، داریوش همایون، تهران : مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378

منبع:

کتاب امیر توکل کامبوزیا به روایت اسناد ساواک صفحه: 44


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی