در این مملکت هیچ کاری بدون پرداخت رشوه درست نمی‌شود

گزارش مامور ویژه به مافوق - دفتر مخصوص شاهنشاهی


مامور ویژه و با ارزش خوب از قول یکی از تجار بازار گزارش موثق می نماید که در این مملکت هیچ کار بدون پرداخت رشوه درست نمی شود و نباید درست شود سپهبد آن وقتی نخست وزیر میشود و برای حل مسئله نفت میلیونها دلار رشوه دریافت می کند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
در این مملکت هیچ کاری بدون پرداخت رشوه درست نمی‌شود