گزارش ساواک از اظهارات ابوالحسن حائری‌زاده در باره امام خمینی


گزارش ساواک از اظهارات ابوالحسن حائری‌زاده در باره امام خمینی
حائری‌زاده: آیت الله خمینی میتواند در نقش یک عنصر ملی بهترین نقش را در حفظ موجودیت ایران بازی کنداشاره:

سیدابوالحسن حائری‌زاده ،نماینده مجلس شوراى ملى و از فعالان سیاسى. وى در 1267ش/ 1305ق در مشهد به دنیا آمد. پدرش، میرزا سیدعلى، روحانى برجسته‌اى بود و از مشهد به یزد مهاجرت کرد. او در اصفهان با سیدحسن مدرس* آشنا شد و به واسطه وى وارد فعالیتهاى سیاسى گردید چندین دوره نماینده مجلس بود و در دوره زندگی سیاسی همیشه به عنوان یک منتقد معروف بود در سند ساواک به اظهارات او استناد شده است . حائری زاده در باره نحوه برخورد حکومت پهلوی با امام خمینی به عنوان یک شخصیت ملی و دینی که در بین مردم محبوبیت زیاد دارد، تذکر می دهد و در واقع به این واقعیت اشاره می کند که حکومت پهلوی بجای اینکه امام خمینی را زندانی کند و یا کمر به قتل او ببندد باید از او به عنوان یک شخصیت محبوب مردم که می تواند «موجودیت ملی » را تقویت کند ، استفاده کند . همچنانکه نهرو در هند و ناصر در مصر چنین نقشی را ایفاء می کردند. گرچه محمدرضا شاه و دستگاه حاکم در سال 1342 هیچگاه به این توصیه حائری زاده توجهی نکردند. اما همان نسل جوان در سال 42 که نهضت 15 خرداد را آفرید در بهمن سال 1357 به رهبری امام خمینی ، توانست حکومت شاه را سرنگون کند.در ادامه متن کامل سند ساواک به همراه تصویر آن ارائه شده است:

حائری‌زاده نماینده پیشین مجلس شورای ملی در محفلی اظهار داشته:«در ایران و دیگر کشورها مقام سلطنت هیچ وقت یک قدرت ملی محسوب نمی شود و روی این اصل هر وقت خارجیها تصمیم گرفته اند، توانسته اند اوضاع کشورهای سلطنتی را زیر و رو کنند. برای جلوگیری از اجرای نقشه خارجیها باید قدرتهای ملی را تقویت کرد تا سد راه پیشرفت بیگانگان باشند.»

حائری‌زاده اضافه نموده:«همین آیت الله خمینی که امروز دولتها کمر قتل او را بسته اند و با او مبارزه میکنند میتواند در نقش یک عنصر ملی بهترین نقش را در حفظ موجودیت ایران بازی کند و آن دسته از سیاستهای خارجی که مصالح خود را در بقاء ایرانی مستقل میدانند بطور غیرمستقیم آیت الله خمینی را تقویت میکنند.»

حائری‌زاده در پایان گفته است:«اگر محبوبیت ملی نهرو در هندوستان نباشد چین کمونیست بفاصله 24 ساعت آن کشور را تصرف خواهد کرد و محبوبیت ملی عبدالناصر در مصر موجب شد که دو سیاست فرانسه و انگلیس را دچار شکست نماید.»

مشارالیه علاوه نموده:«در میان رجال سیاسی کسیکه مقبولیت عامه داشته باشد وجود ندارد. مصدق نیز شخص دیوانه ایست که نمیتوان به او اعتماد کامل داشت و ما ناچاریم برای رهبری افکار عمومی دنبال روحانیون برویم و آیت الله خمینی فعلاً بهتر از هرکس جای خود را در بین مردم بازکرده است و اگر با او عاقلانه رفتار نشود لطمه بزرگی به دولتها و کشور وارد خواهد شد.»