تلاش اسرائیل برای تشکیل انجمن فرهنگی در ایران


1521 بازدید

سند زیر از تلاش رژیم صهیونیستی برای تشکیل یک انجمن فرهنگی در ایران حکایت دارد.


تلاش اسرائیل برای تشکیل انجمن فرهنگی در ایران