تعطیلی آموزش و پرورش اصفهان


1669 بازدید

[گزارش]
روز جارى اکثر دبستانها و بویژه مدارس راهنمائى اصفهان به پشتیبانى از جامعه معلمین اصفهان تعطیل و یا کم کارى ادامه دارد و تقریبا امر تدریس در دبستانها و مدارس راهنمائى دچار وقفه گردیده ضمنا گردانندگان جامعه معلمان اصفهان در محل اداره کل اقدام به تهیه اعلامیه‌اى نموده که قرار است آنرا به مدیران مدارس تحویل و در آن خواسته شده که روز سه‌شنبه 5/10/57 کلیه معلمین دبستانها و مدارس راهنمائى در دبیرستان ادب اجتماع و چنانچه آیت‌اله سید جلال طاهرى آزاد نشود دبستانها و مدارس راهنمائى هم مانند دبیرستانها تعطیل شود. ضمنا فرماندارى نظامى اصفهان در جریان امر قرار دارد.
4/10/5712864/10 ه 2 تقوى
 


تعطیلی آموزش و پرورش اصفهان