یک گزارش


1502 بازدید

یک گزارش
گزارش درباره: شیخ مرتضى مطهرى واعظ1

از:316 تاریخ 26/2/49

بدنبال کشف یک شبکه براندازى و اقاریر متهمین دستگیر شده یکى از این افراد بنام اسداللّه‏ لاجوردى2 که در جریان قتل مرحوم منصور نخست‏وزیر سابق دخالت داشته و محکومیت حاصل کرده اعتراف نموده بوسیله شیخ مرتضى مطهرى با شخصى بنام شیخ حسن نصیرى آشنا و بوسیله شخص اخیرالذکر که یکدستگاه ماشین استنسیل در اختیار دارد اعلامیه «گامى دیگر در راه تشدید غارتگرى» و بامضاء مردم مبارز ایران را چاپ نموده است. بمنظور دستگیرى شیخ حسن نصیرى اقدامات لازم بعمل آمد لکن با توجه باینکه لاجوردى از محل سکونت و کار وى بى‏اطلاع میباشد لزوما در ساعت 00:18 روز 25/2/49 رئیس بخش 3 ساواک تهران در معیت یکى از کارمندان بخش 316 از حسینیه ارشاد که محل تردد مطهرى میباشد مراقبت و پس از رؤیت مطهرى در منطقه‏اى خلوت خود را بعنوان نماینده تیمسار مدیریت کل بوى معرفى و در کمال نزاکت از مشارالیه دعوت گردید که جهت انجام پاره اى مذاکرات همراه آنان بساواک بیاید لکن مشارالیه ضمن استنکاف از این دستور اظهار داشته منحصرا مأمورین انتظامى ویرا میتوانند جلب نمایند که باو پاسخ داده شد منظور جلب وى نمیباشد بلکه انجام مصاحبه اى است که در محیط کاملاً دوستان انجام خواهد شد معهذا نامبرده از آمدن خوددارى نموده که دو نفر کارمندان ساواک بلافاصله محل را ترک نموده‏اند. توضیح آنکه در ساعت 30:7 صبح روز جارى تلفنى با منزل وى تماس حاصل گردید لکن در منزل حضور نداشت و در ساعت 00:8 مطهرى تلفنى با بخش 316 تماس گرفته و دعوت گردید که بساختمان شماره 6 مراجعه نماید.

با عرض اینکه پس از حضور وى در ساختمان شماره 6 از مشارالیه تحقیقات لازم بعمل خواهد آمد و در صورت خوددارى از بیان حقایق ناگزیر بمنظور مواجهه با لاجوردى بزندان قزل قلعه هدایت خواهد شد مراتب استحضارا معروض گردید.

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ جوان.

ثابتى. 26/2/49

1ـ به علت اینکه ساواک نتوانسته است از طریق شهید لاجوردى به آقاى حسن نصیرى دسترسى پیدا کند براى شناسائى وى به سراغ آیت‏اللّه‏ شهید مطهرى رفته است که با پاسخ دندان شکن استاد مطهرى مواجه گردیده است.2ـ شهید اسداللّه‏ لاجوردى در سال 1314 ه.ق در تهران به دنیا آمد. وى تحصیلات دروس رسمى و حوزوى را همزمان آغاز کرد و بعدها براى کسب معاش در بازار تهران مشغول به کار شد. شهید لاجوردى در اوایل دهه چهل به عضویت شوراى مرکزى جمعیتهاى مؤتلفه اسلامى درآمد و در سال 1343 بدلیل مرتبط بودن با اعدام انقلابى حسنعلى منصور دستگیر شد و دو سال به زندان افتاد. ایشان در سال 1348 بار دیگر دستگیر شد و شکنجه‏هاى فراوانى دید. وى از عوامل اصلى انفجار دفتر هواپیمایى اسرائیل بود. آخرین بار در سال 1353 دستگیر و به 18 سال زندان محکوم شد. وى با پیروزى انقلاب اسلامى از زندان آزاد شد. اولین سمت شهید لاجوردى در نظام جمهورى اسلامى، دادستان انقلاب اسلامى تهران بود. ایشان همچنین سالها ریاست سازمان زندانهاى کشور را بر عهده داشت. شهید لاجوردى در تاریخ اول شهریور ماه سال 1377 هنگام عزیمت با دوچرخه به مغازه محل کارش در بازار تهران توسط منافقین به شهادت رسید. (ر.ک: شهید اسداللّه‏ لاجوردى بروایت اسناد ساواک، تهران، 1377، مرکز بررسى اسناد تاریخى)