بوقلمون چرانی در یکی از خیابانهای تهران قدیم


1538 بازدید

بوقلمون چرانی در یکی از خیابانهای تهران قدیم