درخواست علمای الازهر از آیت‌الله کاشانی


1699 بازدید

درخواست علمای الازهر از آیت‌الله کاشانی
المصری 14/5/1951 (23/2/1330)
علمای الازهر از آیت‌الله کاشانی تقاضا دارند دولت ایران را وادار نماید شناسایی اسرائیل را ملغی نماید.
نماینده المصری آگهی یافته است که علمای الازهر بیانیه مفصلی برای ارسال به آیت‌الله کاشانی آماده کرده‌اند که در آن از اقدامات آیت‌الله کاشانی رئیس روحی جمعیت فدائیان اسلام در راه اسلام و مسلمین و در راه خدمت به میهن خود تمجید و قدردانی نموده‌اند و گفته‌اند که خدمات درخشان ایشان به اسلام و عربیت و نبردشان با استعمار و موقعیت ممتازی که در بین هم‌میهنان خود دارند و میل و رغبت کابینه‌های مختلف ایران در انجام تقاضاهای ایشان ازهریان را بر آن داشت که از او بخواهند و تقاضا نمایند اقدامات صادقانه نماید که دولت ایران شناسایی اسرائیل را ـ که در تمام کشورهای عربی مخصوصاً مصر تأثیر بسیار بدی داشته است ـ ملغی نماید.
علمای الازهر با خواهش انجام این تقاضا معتقدند که این عمل در راه تحکیم روابط دوستانه بین ایران و دول اسلامی و عربی ـ که به وحدت کلمه و اتحاد ملل عربی و اسلامی علاقه‌مندند ـ قدم مؤثری خواهد بود.
علمای ازهر تصمیم دارند امروز این بیانیه را برای آقای آیت‌الله کاشانی ارسال دارند.
از دانشجویان هیأت‌های اعزامی اسلامی
دیروز هم از دانشجویان هیأت اعزامی اسلامی در الازهر بیانیه‌ای به همین مضمون به اداره این روزنامه
رسیده است که آن را برای آیت‌الله کاشانی فرستاده‌‌اند.