حمله به ساختمان فرمانداری مهاباد


1844 بازدید

حمله به ساختمان فرمانداری مهاباد
وقایع و حوادث شهر مهاباد ـ استان آذربایجان غربىبعدازظهر روز 15/10/57، تظاهراتى با شرکت گروهى از جوانان و سایر طبقات مردم مهاباد ـ استان آذربایجان غربى در شهر مذکور صورت گرفته است. تظاهرکنندگان که بالغ بر 1000 نفر بوده‏اند ضمن راه‏پیمائى در برخى از خیابانهاى شهر مبادرت به خواندن سرود کردستان نموده و چند جام از شیشه‏هاى ساختمان فرماندارى مهاباد و منزل یکى از افراد وطنپرست شهر مذکور را نیز شکسته‏اند.1

ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده: مراتب به نخست‏وزیرى اعلام گردیده است.

1ـ ساواک آذربایجان غربى در گزارش اصلى خود چنین آورده است: «حدود 150 نفر از جوانان کمتر از 15 سال در خیابانهاى مهاباد شروع به تظاهرات نموده و ضمن شکستن شیشه‏هاى منازل شیخ محمد معصوم نقشبندى و چند نفر دیگر از اهالى محل جمعیت به حدود یکهزار نفر افزایش که با دادن شعارهاى ضد میهنى و خواندن سرود کردستان به راه‏پیمایى ادامه داده و پس از شکستن چند جام شیشه‏هاى فرماندارى مهاباد در چهارراه ورهرام اجتماع و به دنبال سخنرانى چند نفر در ساعت 1830 بدون دخالت مأمورین انتظامى متفرق گردید.» (پرونده 106970، ج 7)