قحطی نان و اعتراض مردم در مجلس سال 1321


در ۱۷ آذر سال ۱۳۲۱ گروهی از مردم در اعتراض به قحطی نان در شهرهای مختلف ایران ، به زور وارد مجلس شورای ملی شدند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند. گروهی دیگر به خانه نخست وزیر وقت قوام السلطنه حمله بردند و آنجا را غارت و تخریب کردند.قوام السلطنه روزنامه‌های پایتخت را بست و به سپهبد احمد امیراحمدی دستور داد به هر شکل ممکن شورش مردم یا به قول خودش «غائله» را خاموش کند.با مدیریت سپهبد امیر احمدی و به دستور سرتیپ اعتماد مقدم رئیس شهربانی وقت ، مأموران به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و اعتراض مردم را با شّدت تمام سرکوب کردند . در این روز شمار زیادی از مردم عادی کشته و زخمی شدند.


قحطی نان و اعتراض مردم در مجلس سال 1321