سخنان کوتاه جناب آقای هدایت‌الله بهبودی نویسنده کتاب «شرح اسم» در آیین رونمایی از کتاب - 14/5/1391


4162 بازدید

سخنان کوتاه جناب آقای هدایت‌الله بهبودی نویسنده کتاب «شرح اسم» در آیین رونمایی از کتاب - 14/5/1391
به نام خدا. متن کوتاهی را نوشته‌ام، آن را برای شما می‌خوانم؛
« سه نکته نسبتاً سر بسته
1. هنگامی می توان اثری ادبی یا هنری خلق کرد که ادیب یا هنرمند توانایی ایستادن بر لبه تیغ را داشته باشد. با توقف در مساحتی امن و بی خطر نمی توان دست به آفرینش زد. وفاداری به سنت تاریخ نویسی درباره بزرگان، همانا ایستادن بر صفحات بی‌فایده است. و این در دوره دگرگونی‌های پس از انقلاب، نه به مصلحت است و نه بر معرفت.
2. سهم من از لباس دامادی این کتاب، تکه ای بیش نبود. اگر اسم این تکه لباس "توان نگارش" باشد، آنهم از ناحیه حضرت باری است. پس لباس من برای دامادی این کتاب، عاریتی بوده است.
3. در داستان، این نویسنده است که قهرمان را خلق می کند، اما در تاریخ، قهرمان، نویسنده را می‌آفریند. قهرمان داستان، مخلوق داستان نگار، و تاریخ نگار؛ مدیون قهرمان تاریخ است.»