‌نماینده فاسدالاخلاق مجلس


2835 بازدید

‌نماینده فاسدالاخلاق مجلس
انتصاب خلیل خیرابی که بعداً نام خود را به اسعد رزم‌آرا تبدیل نموده از طرف حزب ایران نوین به نمایندگی مجلس شورای ملی به نام اهالی ملایر ننگی غیر قابل تحمل است. سوابق طفولیت این شخص معروف‌الحال از بدنامی، رسوایی، کبوتربازی، قاچاق‌فروشی‌های مهم … شروع و به دزدی مال و ناموس مردم، متلاشی نمودن چند خانواده به علت تجاوز به ناموس آنان و اجاره نموده عوارض شهرداری و اخذ آن از مردم بی‌گناه شهر و عدم استرداد به شهرداری ( به عنوان اینکه شهرداری حق نداشته عوارض را اجاره بدهد) و جمع‌آوری میلیونها ریال ثروت از راه حرام و نامشروع و کلاشی‌های بارز و مبرهن به نام روزنامه به اصطلاح مرد مبارز که به طور رایگان هم خواننده ندارد و فقط وسیله کلاشیِ مدیر است، خاتمه یافته است. اهالی شهر ملایر این شخص بدنام و فاسدالاخلاق را حتی برای باربری و عملگی نمی‌پذیرند چه رسد به اینکه نام نمایندگی مجلس آنها به او داده شود در شهر ملایر احدی نیست که از سوابق بد و مفتضح او اطلاع نداشته باشد واز دولت و شخص شاهنشاه تقاضای رسیدگی به سوابق او را داریم و روز اول مهر ماه مردم نجیب این شهر به این مناسبت تعطیل خواهند نمود هر یک از وکلای مجلس شورای ملی که این سوابق را بداند و به اعتبار نامه او رأی موافق بدهد به کلام‌الله مجید و شاهنشاه خیانت ورزیده و بر شدت عصبانیت مردم غیور و شرافتمند ملایر افزوده است امیدوار هستیم این تقاضا مورد رسیدگی واقع گردد.

از طرف جمعیت‌ ملایری‌ها ـ مصطفی ملکوتی