توزیع اکسیژن از سوی ارتشیان مسلمان میان طلاب


2551 بازدید

توزیع اکسیژن از سوی ارتشیان مسلمان میان طلاب
به: فرماندهی لشکر 77 خراسان شماره 21107/ه‍ 1
از: سازمان اطلاعات و امنیت خراسان تاریخ: 12/9/57
درباره: اکسیژن جامد

برابر اطلاع واصله اخیراً در بین اجتماع‌کنندگان در منزل آیت‌الله قمی طلبه‌ای ضمن توزیع پاکتهای محتوی بسته‌های اکسیژن جامد که دریافت کنندگان اکثراً دانشجو و دانش‌آموزان بوده‌اند اظهار می‌داشتند که برادران ارتشی از هیچ‌گونه کمکی نسبت به ما مضایقه نمی‌کنند و در موقع تحویل این بسته‌ها از ما خواسته‌اند که با احتیاط از آنها استفاده کنیم و از شما خواهش می‌کنم به همین نحو عمل کنید. علیهذا یک بسته از اکسیژن جامد مذکور که منحصراً در اختیار ارتش می‌باشد به منظور بررسی و هرگونه اقدام لازم درباره نحوه خروج و چگونگی توزیع آنها در بین اخلالگران و تظاهرکنندگان به پیوست ارسال، خواهشمند است دستور فرمائید در این مورد اقدام و از نتیجه اقدامات معموله این سازمان را آگاه سازند.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان ـ شیخان
گیرندگان:
مدیریت کل اداره سوم 312 ـ جهت استحضار