سند : "سابقه حسینیه ارشاد"


1192 بازدید


درباره: موسسه حسینیه ارشاد
از: 316 تاریخ 9 / 8 / 47
محترما در اجراى اوامر صادره تیمسار مدیریت کل سابقه مؤسسه دینى و علمى فوق‏الذکر را باستحضار میرساند.
خلاصه سابقه: ساختمان مؤسسه فوق‏الذکر در خیابان قدیم شمیران بالاى سه راه ضرابخانه ایستگاه چاله هرز واقع گردیده. این ساختمان با روش نوین و با مبلمانى شکیل که مجهز به وسائل کافى سمعى و بصرى میباشد ساخته شده و بطوریکه در جراید کثیر الانتشار کشور درج شده هزینه این ساختمان بالغ بر هشت میلیون تومان شده است. مؤسسه خیریه موصوف بهمت و گردانندگى سه نفر بنامان:
1ـ محمد همایون مدیر کارخانه پلارد که قسمت اعظم مخارج این حسینیه را پرداخته این شخص چندین ساختمان مدرن جهت آسیب دیدگان زلزله قزوین و یکباب حمام و مدرسه هم در شمیران با هزینه شخصى دایر نموده است و فاقد سابقه مضره میباشد.
2ـ آقاى عبدالحسین على‏آبادى دادستان دیوان عالى کشور فاقد سابقه مضره میباشد.
3ـ آقاى ناصر میناچى مقدم یکى از وکلاى دادگسترى است که یاد شده هم فاقد سابقه مضره بوده و مدیر و مسئولیت داخلى حسینیه ارشاد را شخصا بعهده دارد.
برنامه دینى و علمى حسینیه موصوف بر روى تابلوئى که بصورت بسیار زیبا و مجهز به وسایل الکتریکى مى‏باشد در جلو درب این حسینیه نصب گردیده و روزانه نیز در روزنامه‏ هاى اطلاعات و کیهان جهت اطلاع عامه درج مى‏ گردد.
در حسینیه مورد بحث وعاظى از قبیل فخرالدین حجازى دبیر فرهنگ ـ محمدتقى شریعتى مزینانى دبیر فرهنگ ـ شیخ مرتضى مطهرى ـ على غفورى ـ محمد تقى فلسفى ـ محمد تقى جعفرى استاد یار دانشگاه تهران به ترتیب برنامه‏ هایى از نظر علمى و دینى اجرا مى ‏نمایند
برنامه‏ هاى این وعاظ بوسیله یک مترجم ترانزیستورى به ظرفیت 200 نفر با سه زبان خارجى ترجمه مى‏گردد.
توضیح: نصب دستگاه مترجم ترانزیستورى مذکور با کسب اجازه از ساواک صورت گرفته است مراتب استحضارا معروض مى‏ گردد.
مذاکره شود. 11 / 8