تنفر از جشنهای 2500 ساله


1768 بازدید

به : ت. ر. دفتر ویژه اطلاعات 21/7/50

از : ژ. کل. ر2 (دایره اطلاعات) شماره : /45/02/501/22خبر رسیده گویا است.

در روزهاى 16/7 در محوطه مدرسه فیضیه قم اعلامیه‌اى پخش گردید. که در آن نسبت به برگذارى جشن1 اظهار تنفر شده و در مورخه 17/7 اعلامیه‌اى پخش شده و در اعلامیه متذکر شده انجام مبارزه منفى راه را براى مبارزه مثبت باز مینماید.

در این مورد قبلاً اقدام شده است22/7/50312

161133 گویا شده 1/1/50

ساواک قم چنین اعلامیه‌اى را که گزارش کرده بود بررسى نموده یا خیر؟ با انعکاس ریاست ساواک بقم جلوگیرى استعلام گردد و نتیجه اقدامات ساواک نیز در مورد شناسائى .... عاملین تهیه... و درج آن شود 22/7/501ـ جشن‌هاى 2500 ساله در تلاش وسیع رژیم شاه براى احیاء سنن شاهنشاهى قبل از اسلام با هدف ستیز با دین، جشن‌هاى 2500 ساله شاهنشاهى در دستور کار این رژیم قرار گرفت و از سال 1336 اولین اقدامات صورت گرفت و کمیسیونهاى مختلفى برگزار شد و قرار بود در سال 1337 برگزار شود امّا این تاریخ بدلیل بافت حاکم بر بوروکراسى رژیم شاه هر ساله به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره در سال 1350 در تخت جمشید برگزار شد.

برگزارى این جشن با هزینه میلیونها دلار از سرمایه‌هاى ملّى موجب خشم و نفرت عمومى و محکومیت آن توسط علماء و روحانیون و خصوصا حضرت امام شد که با اشاره به فقر شدید مردم این چنین جشنهایى را اسراف مى‌دانستند.

رجوع کنید به کتاب بزم اهریمن چاپ مرکز اسناد تاریخى وزارت اطلاعات
 


تنفر از جشنهای 2500 ساله