برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی ایران


همه پرسی در مورد تعیین نوع حکومت آینده ایران تنها 47 روز بعد پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 برگزار شد. شرکت قاطع و همه جانبه مردم در این همه پرسی، اراده جمعی ملت ایران را به جهانیان نمایش داد.بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور 98 و دو دهم درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رای دادند.

تصاویر خودگویای شور و شوق وصف ناپذیر مردم برای انداختن رای شان درون صندوق های رای گیری است.


برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی ایران
نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت

نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت