برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی ایران


همه پرسی در مورد تعیین نوع حکومت آینده ایران تنها 47 روز بعد پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 برگزار شد. شرکت قاطع و همه جانبه مردم در این همه پرسی، اراده جمعی ملت ایران را به جهانیان نمایش داد.بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور 98 و دو دهم درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رای دادند.

تصاویر خودگویای شور و شوق وصف ناپذیر مردم برای انداختن رای شان درون صندوق های رای گیری است.


برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی ایران