دیدار علمای اهل سنت لبنان با آیت الله میلانی


از راست به چپ شیخ حسن خالد، مفتی لبنان، و شیخ صبحی صالح در دیدار با آیت‌الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی در کتابخانه منزل شخصی ایشان در مشهد مقدس 


دیدار علمای اهل سنت لبنان با آیت الله میلانی