اولین حکومت نظامی کشور


2626 بازدید

اولین حکومت نظامی کشوراعلام اولین حکومت نظامی کشور توسط سرلشگر «ناجی» فرماندار نظامی اصفهان