با موافقت علیا حضرت ملکه مادر!


1977 بازدید

با موافقت علیا حضرت ملکه مادر!
تاریخ: 17/6/45

به: 321

شماره: 14006/20ه‍

موضوع: اطلاعاتی درباره تیمسار ارتشبد حجازی

تیمسار ارتشبد حجازی به علت این که دخترش بدون رضایت وی با جوانی ازدواج نموده سخت عصبانی است طبق اظهاراتی که در چند جا نموده این ازدواج با موافقت علیاحضرت ملکه مادر صورت گرفته و از این لحاظ نهایت ناراحت شده است. به رئیس شهربانی کل کشور که معتقد است توانسته به موقع جلوگیری از وقوع چنین جریانی بکند سخت ناسزا می‌گوید.

به قرار اطلاع طی عریضه‌ای از پیشگاه همایونی تقاضا نموده است به وی اجازه داده می‌شود برای همیشه در خارج از ایران به سر برد (منبع اظهار نظر می‌کند این عریضه ماشین هم شد ولی مشاورینش صلاح ندانستند که به عرض برسد) از ماشین سواری سرویس اداری دیگر استفاده ننموده و ان را پس فرستاده است به علاوه مأمورین دژبان را که جلو منزلش پاسداری می‌دادند مرخص نموده و گفته است دیگر لازم ندارم.

به یکی از بنگاههای معاملات ملکی محل نیز اظهار داشته است خیال دارد تمام علاقجات ملکی‌اش را بفروشد از دفتر یکی از محاضر رسمی شمیران خواسته است که ترتیبی دهد تا قانوناً بتواند دخترش را از اولادی خود خارج کند. همچنین شایع است در عرض این دو روزه به مشهد مسافرت نماید % ت