اظهارات مردم در خصوص اعلامیه آیت الله گلپایگانی در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى


2045 بازدید

اظهارات مردم در خصوص اعلامیه آیت الله گلپایگانی در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى
موضوع : آیت‏اله گلپایگانى

از : 7 ه تاریخ 22/6/48

به : 312 شماره : 11295/ه

در بین مردم بازار و غیره شایع شده دو هفته قبل در قم آیت‏اله گلپایگانى طبق یک اعلامیه مردم را دعوت نموده بوده تا در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى صحبت کرده و همدردى مسلمین ایران را از این واقعه اظهار نماید و از تهران و اصفهان طلاب و علماى زیادى به همین منظور به قم رفته بودند. ولى جلو این تظاهرات را گرفته و حتى چاپخانه که اعلامیه دعوت را چاپ کرده توقیف و از موعظه و بحث آقاى گلپایگانى نیز جلوگیرى شده است.

نظریه رهبر عملیات. اطلاع دیگرى در مورد خبر فوق واصل نگردیده است.

آقاى اوانى

بهره‏بردارى شود 25/6

بایگانى شود ـ اوانى