تشییع آیت‌الله محمدتقی خوانساری در تهران


تشییع آیت‌الله محمدتقی خوانساری در تهران
آیت‌الله سیدمحمدتقی خوانساری از مراجع تقلید تشیع در ششم شهریور 1331 درگذشت.

آیت‌الله محمدتقی خوانساری با شروع جنگ جهانی اول و درگیر شدن حکومت عثمانی با دولت انگلیس و اشغال بعضی از مناطق جنوبی عراق توسط نیروهای انگلیسی ، با همراهی تعدادی از طلبه‌ها و علمای نجف به مقابله با اشغالگران برخاستند. او در این جنگ مجروح و بخاطر مبارزه علیه نیروهای اشغالگر انگلیس، به مدت چهار سال به سنگاپور تبعید شد.

آیت‌الله خوانساری پس از بازگشت از تبعید به اراک و سپس از آنجا به حوزه قم رفت. بعد از فوت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، آیت‌الله سید محمد تقی خوانساری همراه با آیت‌الله سید صدرالدین صدر و آیت‌الله حجت کوه‌ کمره‌ای به عنوان مراجع ثلاث، زعامت حوزه علمیه قم را بر عهده داشتند.

آیت‌الله خوانساری در امور سیاسی نیز فعال بود و برخی از مهمترین فعالیت‌های او عبارت بودند از:

معارضه با کشف حجاب زنان و حمایت از فلسطینیان در پی اشغال سرزمینشان در سال ۱۳۲۷ـ۱۳۲۶ش.

حمایت از فدائیان اسلام، حمایت از جنبش ملی شدن صنعت نفت، فتوا به وجوب مشارکت در هفدهمین انتخابات مجلس شورای ملی ایران،