خنجر از پشت؛

سه فیلم منتشرنشده از شبکه نفوذ حزب توده


2098 بازدید

سی و نه سال پیش، هفده بهمن ماه 1361 تعدادی از سران و اعضای حزب توده دستگیر شدند. گام دوم این عملیات، اردیبهشت‌ماه ١٣۶٢ با دستگیری تمامی اعضای تشکیلات مخفی حزب توده که مسئولیت نفوذ در ارکان اداری و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را داشتند برداشته شد.

با اعترافات دستگیرشده‌ها مشخص شد از روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، تشکیلات مخفی حزب با هدف نفوذ در رده‌های مختلف جمهوری اسلامی به خصوص نهادهای نظامی شکل گرفته و در این سالها توسعه یافته بود. 

شکل‌دهی شبکه نفوذ حزب توده، در حالی بود که حزب در این سالها ادعای حمایت و همکاری با جمهوری اسلامی را داشت. اما پس از دستگیری اعضای حزب مشخص شد در حالی که کشور مشغول جنگ با رژیم صدام بود، تشکیلات مخفی حزب سازماندهی شده و اطلاعات تا رده سری نظامی کشور به سازمانهای اطلاعاتی شوروی منتقل می‌شد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در سالگرد ضربه نخست به حزب توده، سه فیلم از دادگاه سه تن از اعضای رده‌ بالای تشکیلات مخفی حزب توده را منتشر می‌کند. 

فیلم اول اعترافات ناخدا بیدگلی با نام مستعار بیژن در دادگاه است

فیلم دوم بخشی از صحبتهای ناخدا علی‌اکبر میرزایی با نام مستعار سهراب در دادگاه است.

فیلم سوم بخشی از صحبتهای ناخدا شاهرخ جهانگیری با نام مستعار هوشنگ در دادگاه است. مسئول شاخه نفوذی‌های نیروی هوایی و دریایی است. جهانگیری در صحبتهای خود روایتی سریع از شاخه‌های زیرنظر خود و ارتباط با افسران اطلاعاتی شوروی را بیان می‌کند.