تاریخ آغازین فراماسونری در ایران، جلد ٤


2207 بازدید

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران، جلد ٤

گردآورنده: یحیی آریا بخشایش

تعداد صفحات: 903 قیمت: 12000 تومان

شابک: 1-427-506-964-978 قطع: رقعی

نوبت چاپ: اول ١٣٨8 شمارگان: 2500

معرفی کتاب: کتاب تاریخ آغازین فراماسونری در ایران را یحیی آریا بخشایش تألیف کرده است. این کتاب جلد چهارم از مجموعه پنج‌جلدی فراماسونری در ایران است.
این کتاب اسناد چهل و یک پرونده لژ بیداری ایران از پرونده شماره هشتاد و یک تا صد و بیست و یک را در بر می‌گیرد که برای چهل و یک عضو دیگر از لژ تشکیل شده بود. این کتاب هم از سه کتاب پیشین پیروی می‌کند که در ابتدا زندگی‌نامه هر یک از دارندگان پرونده به عنوان مقدمه ذکر می‌شود، سپس به گزارش اسناد پرداخته و موضوعات مهم و نیازمند توضیح، مورد توجه قرار می‌گیرد. تدوین زندگی‌نامه اعضا و گزارش اسناد موجود در پرونده شماره هشتاد و یک تا صد و بیست و یک از شیوه معمول در جلد سوم پیروی می‌کند.
مطابق فهرستی که از میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملک به جا مانده، لژ بیداری ایران صد و بیست و یک عضو رسمی داشت و به تعداد آنان پرونده تشکیل داده بود که در این پنج جلد کتاب فراماسونری در ایران‌، به معرفی تمامی اعضا و همچنین اسناد گزارش شده و پرونده آن‌ها پرداخته می‌شود. نویسنده در این جلد به معرفی افرادی چون: کمال‌الملک، میرزا ابوالقاسم خان، سردار بهادر، مخبرالسلطنه، میرزا محمود خان، غلامحسین خان و‌... می‌پردازد


گزیده متن
«... محمد غفاری ملقب و مشهور به کمال‌الملک، فرزند میرزا بزرگ، نقاش کاشی و برادر بزرگ میرزا ابوتراب است. پدرانش تا چند پشت همه از نقاشان معتبر و معروف کاشان بودند. عمویش میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک از نقاش‌باشی‌های معروفی بود که در نقاشی نسبت به پدر‌ِ کمال‌الملک (میرزا بزرگ) مقام بالایی داشت، اما فرزندانش آن ‌چنان که فرزندان میرزا بزرگ در نقاشی شهره شدند، راه پدر را ادامه ندادند و نقاش‌باشی از خانواده او به فرزندان میرزا بزرگ انتقال یافت...»


سوره مهر