زندگینامه شهید اسدالله لاجوردی


7687 بازدید

زندگینامه شهید اسدالله لاجوردی

سید اسدالله لاجوردی، 1314 ش. در جنوب تهران متولد شد. پدرش سید علی اکبر به هیزم‌فروشی اشتغال داشت. اسدالله در دومین سال تحصیلی در دبیرستان‌، ترک تحصیل کرد و در کنار پدر به کار مشغول شد. با این همه‌، درس را در منزل به صورت فراگیری علوم قدیمه ادامه داد. علاوه بر این ادبیات عرب و علوم حوزوی را در حد کفایه فراگرفت و جلسات تفسیر قرآن در منزلش تشکیل داد. اسدالله لاجوردی از شاگردان شهید بهشتی و مطهری بود و در شکل‌گیری جمعیت مؤتلفه اسلامی نقش اساسی داشت‌. پس از ترور حسنعلی منصور ـ نخست‌وزیر وقت ـ در بهمن 1343 بسیاری از اعضای این جمعیت از جمله اسدالله لاجوردی دستگیر شدند. او پس از محاکمه به 18 ماه حبس تادیبی محکوم شد . در این مدت کمرش در شکنجه‌هایی که متحمل شد شکست و چشمش نیز آسیب دید.

لاجوردی پس از آزادی‌، جلسات تفسیر قرآن را از سر گرفت‌. براساس گزارش ساواک «سید که در بازار جعفری به دستمال‌فروشی و روسری‌فروشی اشتغال داشت‌، منزل خود را به محل گردهمایی افراد مذهبی‌، مبارز و آشنا به مبانی دینی تبدیل کرده بود.»

لاجوردی در اردیبهشت 1349 به اتهام حمله به شرکت هواپیمایی ال‌آل متعلق به رژیم صهیونیستی پس از برگزاری مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و اسرائیل بازداشت شد‌. او که به 4 سال حبس مجرد محکوم شده بود در داخل زندان نیز به آموزش مبانی دینی به زندانیان پرداخت‌ و به همین علت نیز به زندان مشهد انتقال داده شد و بخشی از محکومیت خود را در آن شهر گذراند.

لاجوردی در فروردین 1353 از زندان آزاد و مجدداً در اسفند همان سال بازداشت شد. اتهام او «فعالیتهای زیرزمینی و همچنین خودداری از پاسخگویی راجع به اقدامات خرابکارانه خود» بود و به 18 سال حبس جنایی محکوم شد. او در این دوره از زندان خود، با انحرافات فکری سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بیشتر آشنا گردید. سرانجام لاجوردی در مرداد 1356 به همراه بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شد.

لاجوردی در کنار شهید مهدی عراقی و شهید اسلامی از مسئولان انتظامات کمیته استقبال از امام خمینی(ره) بودند. او از 20 شهریور 1359 با نظر مساعد امام خمینی و آیت الله بهشتی دادستان انقلاب تهران شد و در این سمت به مبارزه جدی با عوامل سازمان مجاهدین خلق که ترور مسؤلان و مردم را در دستور کار خود قرار داده بودند، پرداخت‌.

لاجوردی سرانجام اول شهریور 1377 در حالی که با دوچرخه به محل کسب خود در بازار تهران می‌رفت توسط دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد و به شهادت رسید.


موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی