شاه از ایران فرار کرد


2752 بازدید

شاه از ایران فرار کرد
26 دی ماه 1357 شاه و همسرش ایران را به مقصد مصر ترک می‌کنند.

حسین فردوست رئیس دفتر ویزه اطلاعات دربار شاهنشاهی پایین برگه‌ای که گزارش مختصر ترک کشور توسط شاه است خطاب به رئیس دفترش می‌نویسد: «سلامت و بقاء عمر شاهنشاه را از خداوند مسئلت مینماید- منبعد جعبه به وزیر دربار تحویل شود- و برای بار یکم وسیله افسر دفتر توجیه شوند.»