«نیک‌پی»: همکاران من از پیغمبر پاک‌ترند!


1872 بازدید

«نیک‌پی»: همکاران من از پیغمبر پاک‌ترند!
«نیک‌پی»: همکاران من از پیغمبر پاک‌ترند!
به: 323 تاریخ: 29/11/49
از: 20ه‍ 6 شماره: 98220/ 20 ه‍ 6
موضوع: اظهارات شهردار در جلسه انجمن شهر
در تاریخ 24/11/49 در جلسه انجمن شهر که در حزب ایران نوین تشکیل شده بود شهردار تهران اظهار داشت که من امروز ادعا می‌کنم که فساد و دزدی در شهرداری ریشه‌کن شده و قسم می‌خورم که دیگر در شهردار به هیچ وجه دزدی نمی‌شود و اگر دروغ بگویم فرزند پدرم نیستم و افزود که همکاران من از پیغمبر نیز پاک‌تر هستند که یکی از اعضاء انجمن در جواب شهردار گفت بگویید استغفرالله ولی شهردار بلافاصله جواب داد استغفرالله هم لازم ندارد و اضافه کرد مقامات امنیتی به من اطلاع داده‌اند که فقط صدی هشت کارمندان شهرداری ناسالم هستند که آنها هم مصدر کاری نمی‌باشند و بقیه هم صحیح‌العمل می‌باشند.
سپس اظهار داشت که من نامه رسمی به ساواک نوشته و خواسته‌ام که کلیه تلفنهای معاونین و قائم‌مقام‌ مرا کنترل کنند و آنها را تحت نظر بگیرند و همچنین با رئیس شهربانی نیز صحبت کرده‌‌ام که او هم در این مورد اقدام نماید و فعلاً تیمسار حریری از ساواک مأمور شهرداری شده که این قبیل کارها را انجام دهد.
نظریه شنبه: اظهارات شهردار در زمینه ریشه‌کن شدن فساد و دزدی در شهرداری پوچ و بی‌اساس و همه مردم به خوبی می‌دانند که دزدی و رشوه‌خواری تا چه اندازه در شهرداری ریشه دوانیده است ضمناً اظهارات شهردار در مورد اقدامات دستگاه امنیتی نسبت به کنترل تلفن معاونین و مأموریت سرتیپ حریری به مصلحت نبوده است.
نظریه چهارشنبه: مفاد گزارش به احتمال قوی صحیح بوده و اظهار نظر شنبه نیز مورد تأیید است.
در پرونده 33999 (غلامرضا نیک‌پی) بایگانی شود.
ملاحظه شد. 1/12