سید‌حسن تقی‌زاده


2549 بازدید

سید‌حسن تقی‌زاده
آخرین عکس سید حسن تقی‌زاده و همسرش (بهار ۱۳۴۸)