روایتی از کودتای 28 مرداد در اصفهان: خاطرات علی مجاهد/ به کوشش عبدالمهدی رجایی


2097 بازدید

روایتی از کودتای 28 مرداد در اصفهان: خاطرات علی مجاهد/ به کوشش عبدالمهدی رجایی

 سالها از ماجرای 28 مرداد 32 گذشته است. امروز زوایای زیادی از این حادثه روشن شده و با نشر خاطرات بازیگران خارجی آن، معلوم شده است که این به اصطلاح «قیام ملی 28 مرداد»، کودتای سیاهی بیش نبوده است.

کودتایی که حاصل آن 25 سال حاکمیت مطلق آمریکا و غرب بر منابع و ثروت‌های این کشور بود. اما پژوهش درباره این حادثه مهم و اثرگذار هنوز هم ادامه دارد، خصوصاً آنکه ما روایاتی که از کودتا در دست داریم، اغلب از زبان مخالفان کودتا است؛‌ اما حامیان کودتا نیز ماجرا را از دریچه چشم خود دیده و نکاتی را ابراز داشته‌اند که بسیار قابل تأمل است.

ادامه این مقاله را که در پیام بهارستان شماره 20 منتشر شده است در فایل زیر بخوانید.


ical.ir