اطلس 53 جلدی حضور یگان‌های سپاه پاسداران در دفاع مقدس


1707 بازدید

اطلس 53 جلدی حضور یگان‌های سپاه پاسداران در دفاع مقدس

تهیه اطلس 53 جلدی حضور یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از سوی گروه جغرافیای نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته است. این اطلس نمایشگر حضور لشکر‌ها، تیپ‌ها و یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس است و در 53 جلد منتشر می‌شود.

هر مجلد از این مجموعه  به یک یگان، لشکر یا تیپ حاضر در جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌پردازدو به دلیل آنکه در مجموع 53 یگان، لشکر و تیپ از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه‌ها حضور داشته‌اند، این مجموعه 53 جلدی خواهد بود. محور تدوین آثار بر اساس نقشه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.


ایبنا