«سیا» می‌خواهد در ایران دولت نظامی سرکار بیاید


2396 بازدید

«سیا» می‌خواهد در ایران دولت نظامی سرکار بیاید
روزنامه اطلاعات؛ 3 آبان 1357رادیو مسکو:«اخیراً اداره جاسوسی امریکا نمایشی ترتیب داد که بازیکنان آن عبارت بودند از «ترنر» رئیس اداره مرکزی جاسوسی امریکا و خبرنگار کمپانی رادیو و تلویزیون سی بی اس. خبرنگار با تفکری علمی از مستر «ترنر» پرسشی مفسده‌جویانه کرد، که علناً از طرف خود اداره مرکزی جاسوسی امریکا تهیه شده بود: آیا اداره مرکزی جاسوسی امریکا، اتحاد شوروی را در رویدادهای اخیر ایران کشف کرده یا نه؟ مستر «ترنر» هم با تفکری عمیق پاسخ مفسده‌جویانه‌ای که از پیش تهیه شده بود به زبان آورد: من اطمینان دارم در پس این رویدادها به این و یا آن اندازه نفوذ تأثیر شوروی پنهان است.

ناظرانی که با جهات کار این اداره آشنایی دارند در جواب متفق‌القول هستند، اداره مرکزی جاسوسی امریکا به این دروغ نیازمند بود...که به جنبش مخالفین در ایران تهمت و افترا بزنند و چنان وانمود کنند که گویا این جنبش مولود فلان مداخله خارجیان است، و نه نتیجه تشدید وحدت مسائل جانسوز ایران.

کاملاً واضح است که در پس این نمایش، این تلاش نهفته است که نظر محافل اجتماعی جهان را از دسائس گسترده کنونی ادارات جاسوسی امریکا در ایران، و مداخلات آنها را در امور داخلی ایران منحرف نمایند.

مداخله در امور داخلی ایران، از مدتها پیش جزء تجزیه‌ناپذیر سیاست امریکا نسبت به کشور ایران شده است. یکی از مهمترین وسائل این مداخلات هم اتفاقاً همان اداره‌ایست که مستر «ترنر» ریاست آن را به عهده دارند.

همه، قهرمانی‌های اداره جاسوسی امریکا در ایران، از توطئه چینی برای سرنگون ساختن دولت قانونی دکتر مصدق، که صنایع نفت ایران را ملی کرد گرفته، تا استفاده از خاک ایران برای مقاصد جاسوسی و خرابکاری بر ضد کشورهای همجوار را به یاد دارند. در این باره، مطبوعات کشورهای خاورمیانه به موقع مطالب فراوانی نوشتند.

حالا اداره جاسوسی امریکا به موجب اطلاعات موجود، به انتخاب نامزدهای شایسته مقامهای رهبری‌کننده در ایران مشغول هستند. ناظران، همکاری نزدیک میان مأموران اداره مرکزی جاسوسی امریکا و روزنامه‌نگاران امریکایی را متذکر می‌شوند، که در نوشته‌های خود از ایران، به تمام اَشکال ممکن گوشزد و کنایه می‌زنند، که یگانه راه‌حل ممکن مشکلات کنونی کشور شما، راه‌حل نظامی است، و مقصود پنهانی آنها از این حرف اینست که باید یک دولت نظامی حکومت را به دست گیرد و یک جمعه سیاه خونین دیگر در ایران به راه بیندازد.»