چشمداشت صهیونیستها به ارز بیماران ایرانی


2361 بازدید

چشمداشت صهیونیستها به ارز بیماران ایرانی
شماره 1464/1ـ 180
تاریخ 15/5/2537
پیوست دارد
وزارت امور خارجه ـ اداره اطلاعات و مطبوعات
روزنامه معاریو در شماره‌های مورخ دوازدهم و سیزدهم امرداد ماه جاری دو مقاله مسلسل و مفصل را به بحث پیرامون مسافرت بیماران ایرانی به اسرائیل اختصاص داده و می‌نویسد با آنکه طی سالهای اخیر بیماران ایرانی یکی از منابع قابل توجه ورود ارز به اسرائیل شناخته شده‌اند معذالک عدم توجه مقامات دولتی و فقدان نظارت متشکل بر این مسئله موجب شده است که این بیماران به منبع درآمد سرشاری برای دلالان و واسطه‌ها تبدیل و نارضائی‌هائی به بار آورد. حال آنکه اگر سازمان مرتب و متشکلی زیرنظر مقامات مربوطه اسرائیلی بر این مسئله نظارت نماید افزایش آمار بیماران ایرانی و ارزی که از این رهگذر به اسرائیل آورده خواهد شد رشته شکوفایی از اقتصاد اسرائیل را تشکیل خواهد داد.
ترجمه فارسی مقالات موصوف جهت اطلاع به ضمیمه فرستاده می‌شود
مرتضی ـ مرتضایی
رونوشت و ضمائم جهت اطلاع به اداره هشتم سیاسی ارسال می‌گردد
مرتضی ـ‌ مرتضایی
آقای مقیمی تکراری است ولی این گزارش کامل‌تر است لطفاً مطالعه فرمایید. چنانچه مطلب جالبی دارد بنده را هم در جریان بگذارید. متشکرم 25/5