اعلامیه خطى بامضای اصناف و بازاریهاى قم


2044 بازدید

اعلامیه خطى بامضای اصناف و بازاریهاى قم
موضوع : درباره روحانیون حوزه علمیه قم

شماره : 20147/20 الف تاریخ 22/9/43برابر اطلاع صبح روز 21/9/43 در مدرسه فیضیه یک برگ اعلامیه خطى بامضاء اصناف و بازاریهاى قم بمضمون تعقیب هدف بازار و اصناف تهران مبنى بر تعطیل یک 21 آذر و اعتراض به قانون‏شکنى و اختناق و تبعید آیت‏الله خمینى که در آن از بازرگانان و اصناف قم دعوت گردیده که بعد از ظهر روز مزبور در مسجد امام اجتماع نمایند چسبانیده شده بود در ساعت 1300 روز مذکور درب مسجد امام از طرف شهربانى بسته میشود در ساعت 1400 ببعد طلاب جهت شرکت در جلسه درسى عازم مسجد امام میگردند و پس از مشاهده بسته بودن درب مسجد پس از توقف کوتاهى متفرق میگردند در ساعت 1630 جمعیتى در حدود 200 نفر از طلاب که بقصد مسجد امام در جلوى مسجد مذکور جمع شده بودند بصورت اجتماع در امتداد خیابان آستانه با ذکر صلوات بطرف مدرسه فیضیه میروند که در مسیر توسط پلیس تذکر بانها داده میشود طلاب بى‏سروصدا متفرق میگردند ضمنا عده‏اى از طلاب جلوى مدرسه فیضیه ایستاده و چون احتمال میرفته بتدریج جمعیت در محل افزایش یابد لذا درب مدرسه فیضیه بسته و طلاب بتدریج بدون تظاهر متفرق میشوند.

بخش 321 ـ کمیته 1 روحانیون 22/9/43

در پرونده حوزه علمیه قم بایگانى شود صابرى 23/9