قصور در تاریخ نگاری انقلاب جایز نیست


1578 بازدید

قصور در تاریخ نگاری انقلاب جایز نیست

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت در مراسم رونمایی از کتاب «صخره سخت» که عصر امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، اظهار داشت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی در دوره فعالیت خودش فعالیت خوبی انجام داده است و در قیاس با کارهای نکرده مراکز دیگر، اقداماتش قابل ستایش است.

صفارهرندی افزود:‌ اهمیت نوشتن کتابی مانند «صخره سخت» به این دلیل دو چندان می‌شود که متوجه شویم انقلابی که در آغاز شکل‌گیری با انواع محرومیت‌ها شامل جنگ تحمیلی، ترور شخصیت‌ها، بایکوت رسانه‌ای و اخیراً حجم تحریم‌ها روبه‌رو بوده است شایسته نیست از جانب خود انقلابیون قصوری در مورد معرفی انقلاب صورت گیرد.

وی افزود:‌ متأسفانه تا سال‌ها معرفی انقلاب توسط کسانی انجام می‌گرفت که به انقلاب اسلامی معتقد نبودند و به نوعی جریان ضد انقلاب به تاریخ‌نویسی و بیان خاطرات و معرفی انقلاب پرداختند.

صفارهرندی گفت: همت بلند در انتشار این کتاب پیامی دارد و آن پیام این است که کسانی حول و حوش تاریخ انقلاب کمین کردند در خواهند یافت که این بیشه خالی از شیران نیست.

وی افزود: برخی‌ها خودشان را وارث میراثی می دانند که متعلق به همه است. میراث دار واقعی انقلاب فرزندان معنوی حضرت امام (ره) هستند که تعدادشان بیشمار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: به باور من تعداد فرزندان معنوی انقلاب، به تعداد بسیجیانی است که در سطح بین الملل حافظ اسلام هستند و حفظ میراث امام (ره) را مهمتر از حفظ میراث خود می دانند.

وی در پایان اشاره کرد: مضحک است که بشنویم فردی بگوید من به امام یاد دادم که چطور با علما برخورد کند انگار که او برای شهر کوران روایت می کند و می‌نویسد.


فارس،