ترسیم وضعیت مطلوب آزادی سیاسی ایران در یک کتاب


2393 بازدید

ترسیم وضعیت مطلوب آزادی سیاسی ایران در یک کتاب

«کاربرد روش چشم‌انداز در آزادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران» اثر محمود علی‌پور گرجی منتشر شد. این اثر با استفاده از اهداف عینی، وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی را ترسیم کرده است.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، بر اساس تعریفی که مولف کتاب ارایه کرده است، چشم‌انداز تصویر مطلوب و آرمان دست‌یافتنی در یک افق زمانی معین بلند مدت است که مناسب با ارزش‌های نظام تعیین می‌شود.

پژوهش حاضر با استفاده از روش چشم‌انداز، به دنبال وضعیت مطلوب و هنجار یا پاسخ به این سوال که «کجا باید برویم؟» از آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.

روش «کاربرد روش چشم‌انداز در آزادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران» در ساختار مدیریتی و سازمانی به بحث گذاشته شده و در مسایل سیاسی به مثابه یک روش استفاده نشده است و از میان مدل‌های مختلف بر الگوی منتخب تاکید دارد.

ارزش‌های اساسی آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان خطوط قرمز، بر دو محور اسلامیت و جمهوریت و به عنوان یک هویت، نه مرکب انضمامی، تکیه دارد.

در متن کتاب با استفاده از اهداف عینی، وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی ترسیم شده است که ظرفیت تحقق‌اش در منابع و ارزش‌ها وجود دارد. آینده مطلوب و تصویر شده هر چند که با منابع، اسناد بالا دستی و ارزش‌های بنیادین، سازگار است، اما با چالش‌هایی روبه‌روست.

نخستین چاپ کتاب «کاربرد روش چشم‌انداز در آزادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران» را انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با شمارگان هزار نسخه در 252 صفحه به بهای شش هزار و 300 تومان به تازگی منتشر کرده است.


ایبنا