گزارش پرویز ثابتی در مورد جذب پرویز نیکخواه برای همکاری با ساواک


در این سند دوبرگی، گزارش پرویز ثابتی را درباره تلاش برای جلب همکاری پرویز نیکخواه مائوئیست در دادگاهی که به اتهام واهی مشارکت در طرح ترور شاه در کاخ مرمر محاکمه می شد،می خوانیم.

در 21 فروردین 1344 شهید رضا شمس آبادی در زمانیکه دوران سربازی خود را در گارد شاهنشاهی می گذراند در یک اقدام شخصی و متهورانه به سوی محمدرضاشاه شلیک می کند؛ اما شاه از مهلکه می گریزد و تنها دو نفر از اعضای گارد محافظ او کشته و یکنفر باغبان و یکنفر پیشخدمت مجروح می شوند.

پرویز نیکخواه مائوئیست که بصورت کاملا تصادفی در هنگامی که به منزل احمد منصوری یکی دیگر از متهمان حادثه مراجعه کرده بود، توسط ماموران ساواک دستگیر می شود. در تحقیقات ساواک در عمل هیچ ردپایی از همکاری پرویز نیکخواه و احمد منصوری و دو نفر دیگر که همه قصد راه اندازی یک گروه مائوئیستی در ایران را داشتند، پیدا نمی کنند. در نتیجه ساواک تلاش می کند با نسبت دادن گرایش اعتقادی رضا شمس آبادی به جریان های چپ در ایران ، افکار عمومی غربی ها را از اصل موضوع منحرف کنند. زیرا بدلیل اینکه نیکخواه و سه نفر دیگر از متهمان در انگلیس درس خوانده بودند اخبار محاکمه آنها در کشورهای اروپایی انعکاس داشت .

این سند نشان می دهد ساواک با همکاری دادستانی ارتش می کوشند با جلب همکاری پرویز نیکخواه و سه متهم دیگر اعترافات آنها را در دادگاه در راستای متهم کردن شمس آبادی به داشتن گرایش های چپی سوق دهند، تا بدین ترتیب از حساسیت های موجود در افکار عمومی کشورهای اروپایی کاسته شود.


گزارش پرویز ثابتی در مورد جذب پرویز نیکخواه برای همکاری با ساواک