سفر به اعماق تاریخ کهن ایران با کتاب ایران شناسی


3687 بازدید

سفر به اعماق تاریخ کهن ایران با کتاب ایران شناسی

کتاب ایران شناسی برای نخستین بار برای فارسی آموزان از سوی نشر فاطمی عرضه شد. این کتاب نوشته رضا مراد صحرایی، مریم سلطانی، منیره شهباز، فائزه مرصوص و زهره شیرین بخت است.

فصل اول کتاب به جغرافیای طبیعی ایران، فصل دوم به ویژگی های سیاسی اقتصادی ایران، فصل سوم ویژگی های فرهنگی ایران و فصل چهارم نیز تاریخ ایران را دربردارد. فصل پنجم به ایران اسلامی، فصل ششم ادبیات ایران و فصل هفتم علم را بررسی می کند. پایان بخش کتاب نیز راهنمای واژه نامه و پاسخ نامه است.

در چکیده کتاب می خوانیم: اگر می خواهید با کشور ایران آشنا شوید و هم زمان زبان فارسی خود را نیز تقویت کنید، این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم. کتاب ایران شناسی به شما کمک می کند اطلاعات خوبی در مورد کشور ایران به دست آورید.

در طول مطالعه این کتاب با جغرافیای طبیعی ایران آشنا می شوید، با برخی از ویژگی های فرهنگی ایران آشنا می شوید، به اعماق تاریخ کهن ایران سفر می کنید، با تاریخ ایران امروز آشنا می شوید، با ادبیات غنی و مشاهیر ادبی ایران بیشتر آشنا می شوید و مطالبی درباره چهره های علمی و هنری ایران می خوانید. درس های این کتاب همگی با تصاویری جذاب که هریک نشان دهنده گوشه ایی از تمدن ایران هستند، تزئین شده اند.

این کتاب برای فارسی آموزان سطح میانی و فوق میانی در چارچوب 6 سطحی اروپایی طراحی شده و مخاطب اصلی آن، دانشجویان خارجی رشته ایران شناسی، شرق شناسی و شرکت کنندگان سطح میانی و فوق میانی دوره های دانش افزایی داخل ایران هستند. با خواندن کتاب ایران شناسی، سفری کوتاه و لذت بخش به ایران خواهید داشت.

کتاب ایران شناسی برای فارسی آموزان در 278 صفحه به یهای 500 هزار ریال منتشر شده است.


ایرنا