تلاش شهید بهشتی در آلمان برای کمک به قربانیان جنایت صهیونیستها


3044 بازدید

تلاش شهید بهشتی در آلمان برای کمک به قربانیان جنایت صهیونیستها
سند زیر از تلاش شهید بهشتی در هامبورگ برای کمک‌رسانی به بازماندگان جنایات اسرائیل حکایت دارد.