رواج رشوه‌خواری!


1448 بازدید

موضوع: نارضایتی مردم از حکومت آقای هویدا
اخیراً در بین مردم شایع است که در سطح مقامات بالای حاکمه سوءاستفاده‌های کلانی نموده [شده] است بخصوص ادامه حکومت آقای هویدا در پست نخست‌وزیری و کارهایی که در تحت لوای حزب ایران نوین انجام می‌دهند اکثر طبقات را ناراضی و حتی عصبانی نموده. علناً در کوچه و بازار و منازل این نارضایتی‌ها به گوش می‌رسد که در این حکومت (هویدا) سوءاستفاده‌ کلانی می‌شود مثلاً عالیخانی با برادران خود و مهندس روحانی وزیر آب و برق، ناصر یگانه وزیر مشاور، غلامرضا نیک‌پی وزیر آبادانی و مسکن کارهای شگرفی جهت اخذ رشوه انجام می‌دهند که مبلغ آنها از یک میلیون دلار متجاوز است. اخیراً نیز نقشه تهران و محدوده‌ی آن را وسیله‌ی اخذ رشوه از اشخاص پولدار قرارداده‌ا‌ند که اگر پول مورد نظر را پرداخت ننمایند زمین آنان [را] در خارج از محدوده ـ به وسیله تصویبنامه انجمن شهر ـ قرار خواهند داد.
توضیح منبع: چنانچه حکومت آقای هویدا تغییر پیدا ننماید مسلماً یأس و نارضایتی بیش از پیش در بین طبقات اجتماع رواج خواهد یافت. مخصوصاً که نقاط ضعفی نیز دولت ایشان در مدت ایام زمامداری خود به جای گذارده از قبیل تعیین مالیات منازل شخصی. مالیات اتومبیل. بیمه نمودن اجباری اتومبیل‌ها. اضافه نمودن نرخ کسور بازنشستگی از حقوق کارمندان دولت. کسر 5/8 درصد به عنوان بازنشستگی از مزایای دریافتی کارمندان (اصولاً این موضوع قانونی نیست چون اگر مزایای مستمر دریافتی کارمندان را جزو حقوق ثابت آنان بنمایند می‌توانند کسور بازنشستگی کسر نمایند و الا خلاف مقررات و قانون است) خرابی آسفات خیابانها کمبود گوشت.


رواج رشوه‌خواری!