ولایتی: از ماجرای مک فارلین خبر نداشتم


1865 بازدید


بعد از اینکه مک فارلین آمد ورفت، من متوجه شدم.اما نکته ای که وجود دارد این است که این تصمیم با موافقت نظام صورت گرفته بود.آمریکایی ها در خواست داشتند. ایران نیز در سطحی محدود آن را پذیرفته بود.به هرحال هنگامی که از این امر مطلع شدم به دلیل تصمیم سران نظام در مجلس از آن دفاع کردم.
 
علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گفت وگویی با ویژه نامه رمز عبور روزنامه ایران به برخی از حوادث دوران وزارت خود در دهه های60 و70پرداخت.
به گزارش خبرآنلاین وزیر اسبق امور خارجه در این مصاحبه به نحوه حضور خود در کابینه های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی نیز  اشاره کرد.
ولایتی در اظهارات خود تاکید کرد تصمیم گیری های مهم در حوزه سیاست خارجی در دهه شصت در جلسه هفتگی سران سه قوه و مرحوم سید احمد خمینی اتخاذ می شد. این جلسات به صورت هفتگی در منزل یکی از اعضا برگزار می شد و هرگاه جلسه در منزل حاج احمدآقا برگزار می شد امام(ره) نیز دقایقی در نشست حاضر می شدند و رهنمودهای خود را بیان می کردند.
در ادامه اهم مطالب طرح شده در این مصاحبه را بخوانید:
*در ماجرای انتخاب خود برای پست وزارت امورخارجه مخالفتی از سوی مهندس موسوی مشاهده نکردم.
*هرگاه بنده در طول عمر حضرت امام از سوی نخست وزیر برای تصدی پست وزارت خارجه به مجلس معرفی می شدم امام از طریق حاج احمدآقا پیغام می دادند که فلانی باید در وزارت خارجه بمانند این رویه در زمان رهبری مقام معظم رهبری نیز ادامه یافت.
*پس از آزادی خرمشهر متاسفانه تبلیغات منفی علیه ادامه جنگ توسط برخی از نیروهای سیاسی مطرح شد. در آن زمان واقعا روبه روی رزمندگان، صدام قرار داشت وپشت سر شان نهضت آزادی بود.یعنی روبه روی شما تو های صدام بود و پشت سرتان خنجری بود که توسط برخی از افراد به پشت جبهه مقاومت فرو می رفت.
*بعد از اینکه مک فارلین آمد ورفت، من متوجه شدم.اما نکته ای که وجود دارد این است که این تصمیم با موافقت نظام صورت گرفته بود.آمریکایی ها در خواست داشتند. ایران نیز در سطحی محدود آن را پذیرفته بود.به هرحال هنگامی که از این امرمطلع شدم به دلیل تصمیم سران نظام درمجلس از آن دفاع کردم.
*[در پاسخ به این پرسش که آیا در ماجرای مک فارلین به آیت الله هاشمی اعتراض نکردید؟] نه! ببینید بلاخره جناب آقای هاشمی با امام مرتبط بودند نوع برخورد امام نشان می داد که آقای هاشمی سرخود این کار را نکرده است. اگر امام می آید و از آقای هاشمی دفاع می کند. من بیایم و به ایشان اعتراض کنم؟
* در ابتدای مذاکرات آتش بس برخی می گفتند که ولایتی خیلی سرسختی می کند و معتقد بودند که باید در برخی موارد مصالحه صورت بگیرد.
*سنگینی بار مذاکرات آتش بس در دو سال نخست به دوش من بود.


خبرآنلاین